Μελέτες Σε Περιοχές Λατομείων

Μελέτες Σε Περιοχές Λατομείων

Η χρήση των drones σε λατομικές περιοχές, ορυχεία και χώρους καταμέτρησης υλικών είναι αποδεδειγμένα η αφαλέστερη, γρηγορότερη και πιο ακριβής μέθοδος συλλογής πρωτογενών δεδομένων.

Η Εμπειρία

Η εταιρεία μας συνδύαζει τα οφέλη της εναέριας αποτύπωσης με την χρόνια εμπειρία των κλασικών τοπογραφικών μεθόδων, προσφέροντας ακόμα πιο ακριβείς υπηρεσίες στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Οι εταιρείες ‘‘ΠΟΛΥΕΔΡΟΝ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και ‘‘ΟΔΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. είναι τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στο χώρο των μελετών, της διοίκησης και οργάνωσης έργων, των επιβλέψεων και της διαχείρισης κατασκευών.

Ενδεικτικό Υλικό

odogeometriki latomeia

Η Πρόκληση

Η τοπογραφική αποτύπωση σε τέτοιου είδους έδαφος αποτελεί μια πρόκληση, και θέτει όρια. Πολλές φορές η προσσέγιση ορισμένων σημείων όπως είναι αδύνατη. Τέτοια σημεία ενδιαφέροντος μπορεί να βρίσκονται σε απόκρυμνα πρανή ή στις κορυφές σωρών αδρανών υλικών.

Έχετε ερωτήσεις

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας ή συμπληρώστε την ηλεκτρονική μας φόρμα.