Οργάνωση, Υποστήριξη & Έλεγχος Κατασκευών

Οργάνωση, Υποστήριξη & Έλεγχος Κατασκευών

Οι εταιρείες ασχολούνται με την οργάνωση και την υποστήριξη κατασκευών διαφόρων μορφών όπως κτιριακά έργα, μεταλλικές κατασκευές, ειδικές κατασκευές (θέατρα, κινηματογράφοι, σιλό αποθήκευσης πρώτων υλών, μύλοι τσιμέντου και λοιπά).

Ειδικότερα, ασχολούνται με την χωροταξική οργάνωση, την υποστήριξη και τον έλεγχο με μετρήσεις ακριβείας των διαφόρων κατασκευών καθώς και τον έλεγχο μικρομετακινήσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Οι εταιρείες ‘‘ΠΟΛΥΕΔΡΟΝ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και ‘‘ΟΔΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. είναι τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στο χώρο των μελετών, της διοίκησης και οργάνωσης έργων, των επιβλέψεων και της διαχείρισης κατασκευών.

Ενδεικτικό Υλικό

Έχετε ερωτήσεις

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας ή συμπληρώστε την ηλεκτρονική μας φόρμα.