Μελέτες Υδραυλικών Έργων

Μελέτες Υδραυλικών Έργων

Έχουν ως κύριο αντικείμενο την εκπόνηση και επίβλεψη μελετών διαφόρων υδραυλικών έργων που αφορούν:

  • Εγγειοβελτιωτικά έργα
  • Έργα διαχείρισης υδατικών πόρων
  • Δίκτυα υποδομών (ύδρευση και αποχέτευση)
  • Αποχέτευση – Αποστράγγιση οδών
  • Καθορισμό ρεμάτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Οι εταιρείες ‘‘ΠΟΛΥΕΔΡΟΝ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και ‘‘ΟΔΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. είναι τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στο χώρο των μελετών, της διοίκησης και οργάνωσης έργων, των επιβλέψεων και της διαχείρισης κατασκευών.

Ενδεικτικό Υλικό

Έχετε ερωτήσεις

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας ή συμπληρώστε την ηλεκτρονική μας φόρμα.