Μελέτες Τοπογραφίας και Γεωδαισίας

Μελέτες Τοπογραφίας και Γεωδαισίας

Έχουν ως κύριο αντικείμενο τον προσδιορισμό του σχήματος ορισμένων τμημάτων της γήινης επιφάνειας, με τις υφιστάμενες λεπτομέρειες επάνω σε αυτές. Eφαρμόζονται όταν απαιτείται αποτύπωση μιας επιφάνειας (φυσικής ή τεχνητής) για τη δημιουργία υποβάθρων μελετών τεχνικών έργων,τη συσχέτισή της με την θεωρητική κατάσταση τίτλων, διανομών, άλλων κατασκευών και τη δημιουργία γεωπληροφορικών διαγραμμάτων.

Η Διαδικασία

Οι μετρήσεις γίνονται επί τόπου με χρήση

 • Τοπογραφικών οργάνων
 • Γεωδαιτικών σταθμών
 • Γεωδατικών GPS
 • UAV

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Οι εταιρείες ‘‘ΠΟΛΥΕΔΡΟΝ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και ‘‘ΟΔΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. είναι τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στο χώρο των μελετών, της διοίκησης και οργάνωσης έργων, των επιβλέψεων και της διαχείρισης κατασκευών.

Ενδεικτικό Υλικό

Στις μελέτες αυτές περιλαμβάνονται

 • Αποτυπώσεις για την δημιουργία υποβάθρων για την κατασκευή τεχνικών έργων
 • Κτηματογραφικές αποτυπώσεις με τις εφαρμογές τίτλων και διαγραμμάτων σε αστικές και αγροτικές περιοχές
 • Τοπογραφικές μετρήσεις για εφαρμογές κατασκευών
 • Μελέτες μικρομετακινήσεων και ελέγχου κατασκευών
 • Εφαρμογές και οι χαράξεις τεχνικών έργων
 • Ογκομετρήσεις
 • Υψομετρικές μετρήσεις
 • Αναδασμοί

Έχετε ερωτήσεις

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας ή συμπληρώστε την ηλεκτρονική μας φόρμα.