Μελέτες Σχεδιασμού & Υλοποίησης Δικτύου Σταθμών Κινητής Τηλεφωνίας

Μελέτες Σχεδιασμού & Υλοποίησης Δικτύου Σταθμών Κινητής Τηλεφωνίας

Έχουν ως κύριο αντικείμενο τον προσδιορισμό θέσης, το σχεδιασμό την εφαρμογή και την επίβλεψη κατασκευής των σταθμών κινητής τηλεφωνίας σε αστικές και αγροτικές περιοχές.
Οι εταιρείες έχουν μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση των μελετών αυτών, τις οποίες πραγματοποιούν με την υποστήριξη του άρτιου τεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και των εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού που διαθέτουν.

Από το 1993 οι εταιρείες ασχολούνται με τα properties, τις τοπογραφικές μελέτες, τις χαράξεις σταθμών, τις χαράξεις των προσανατολισμών, τα as-built κλπ, κυρίως των σταθμών VODAFONE και WIND στη Βόρεια Ελλάδα.

Η Εμπειρία

Η εταιρεία έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση των μελετών αυτών τις οποίες πραγματοποιεί με την υποστήριξη του πλήρη τεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και των εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού που διαθέτει το γραφείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Οι εταιρείες ‘‘ΠΟΛΥΕΔΡΟΝ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και ‘‘ΟΔΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. είναι τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στο χώρο των μελετών, της διοίκησης και οργάνωσης έργων, των επιβλέψεων και της διαχείρισης κατασκευών.

Ενδεικτικό Υλικό

odogeometriki

Σημαντικοί Σταθμοί

Επισημαίνεται ότι από το 1993 η εταιρεία ΟΔΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ασχολείται με τα property, τις τοπογραφικές μελέτες, τις χαράξεις σταθμών, τις χαράξεις των προσανατολισμών, τα as-built κλπ, κυρίως των σταθμών VODAFONE και WIND στη Βόρεια Ελλάδα.

Έχετε ερωτήσεις

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας ή συμπληρώστε την ηλεκτρονική μας φόρμα.