Μελέτες Στατικών Έργων

Μελέτες Στατικών Έργων

Έχουν ως κύριο αντικείμενο την εκπόνηση στατικών μελετών, την επίβλεψη και τη διοίκηση τεχνικών έργων οδού όπως γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης και λοιπά καθώς και επίβλεψη και διοίκηση κτηριακών έργων.

Τι Περιλαμβάνεται

Στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας κατανέμονται αρμοδιότητες που αφορούν τις μελέτες κτιριακών έργων, μεταλλικών κατασκευών, γεφυροποιίας και λοιπές, οι οποίες εκπονούνται εφαρμόζοντας τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Οι εταιρείες ‘‘ΠΟΛΥΕΔΡΟΝ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και ‘‘ΟΔΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. είναι τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στο χώρο των μελετών, της διοίκησης και οργάνωσης έργων, των επιβλέψεων και της διαχείρισης κατασκευών.

Ενδεικτικό Υλικό

odogeometriki

Έχετε ερωτήσεις

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας ή συμπληρώστε την ηλεκτρονική μας φόρμα.