Μελέτες Οδοποιίας, Κυκλοφοριακών Μελετών & Μελετών Σήμανσης & Ασφάλειας

Μελέτες Οδοποιίας, Κυκλοφοριακών Μελετών & Μελετών Σήμανσης & Ασφάλειας

Έχουν ως κύριο αντικείμενο τη μελέτη, τον υπολογισμό και την εφαρμογή όλων των επιμέρους στοιχείων που συντελούν στην κατασκευή μίας οδού.

Οι εταιρίες με την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων εκπονούν:

  • Αναγνωριστικές (Προκαταρκτικές) μελέτες οδών και σιδηροδρομικών γραμμών
  • Προμελέτες και Οριστικές μελέτες Οδών και σιδηροδρομικών γραμμών
  • Συγκοινωνιακές μελέτες κόμβων
  • Εφαρμογές χαράξεων στο έδαφος
  • Μελέτες σήμανσης και ασφάλειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Οι εταιρείες ‘‘ΠΟΛΥΕΔΡΟΝ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και ‘‘ΟΔΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. είναι τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στο χώρο των μελετών, της διοίκησης και οργάνωσης έργων, των επιβλέψεων και της διαχείρισης κατασκευών.

Ενδεικτικό Υλικό

odogeometriki

Έχετε ερωτήσεις

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας ή συμπληρώστε την ηλεκτρονική μας φόρμα.