Μελέτες Κτηματολογίου

Μελέτες Κτηματολογίου

Μελέτες Κτηματολογίου

Έχουν ως κύριο αντικείμενο τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα επιτρέψουν την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των γεωτεμαχίων στα κτηματολογικά διάγραμματα και τους κτηματολογικούς πίνακες.

Πραγματοποιούνται διαδικασίες ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας καθώς και συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο, ώστε να είναι δυνατή η γεωγραφική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε γεωτεμαχίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Οι εταιρείες ‘‘ΠΟΛΥΕΔΡΟΝ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και ‘‘ΟΔΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. είναι τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στο χώρο των μελετών, της διοίκησης και οργάνωσης έργων, των επιβλέψεων και της διαχείρισης κατασκευών.

Ενδεικτικό Υλικό

Έχετε ερωτήσεις

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας ή συμπληρώστε την ηλεκτρονική μας φόρμα.