Ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)

Ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)

Διάφορες μελέτες εκπονούνται με τη μορφή ενός συστήματος διαχείρισης χωρικών δεδομένων και συσχετισμένων ιδιοτήτων (ΓΣΠ) ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ένας έξυπνος χάρτης ο οποίος επιτρέπει στους χρήστες του να λειτουργούν διαδραστικά με τις πληροφορίες χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα, να αναλύουν τα χωρικά δεδομένα, να τα προσαρμόζουν και να τα εμφανίζουν σε ψηφιακά ή αναλογικά μέσα.
Οι εταιρείες έχουν μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) και μηχανικούς που ασχολούνται κυρίως με αυτό το αντικείμενο.

Ενδεικτικό Υλικό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Οι εταιρείες ‘‘ΠΟΛΥΕΔΡΟΝ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και ‘‘ΟΔΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. είναι τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στο χώρο των μελετών, της διοίκησης και οργάνωσης έργων, των επιβλέψεων και της διαχείρισης κατασκευών.

Έχετε ερωτήσεις

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας ή συμπληρώστε την ηλεκτρονική μας φόρμα.