Οδοποιία Σπαρμού – Ολύμπου

  • Οδοποιία Σπαρμού – Ολύμπου

Οδοποιία Σπαρμού - Ολύμπου

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Τ.Υ.Δ.Κ.  Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Έργο

Οριστική μελέτη οδοποιίας από την περιοχή του Σπαρμού μέχρι τις εγκαταστάσεις χειμερινής διαβίωσης στον Όλυμπο

Category: Μελέτες Οδοποιίας - Συγκοινωνιακών Έργων

Share: