Μελέτη κατασκευής οδού Λαγκαδά – Ασσήρου

  • Μελέτη κατασκευής οδού Λαγκαδά – Ασσήρου

Μελέτη κατασκευής οδού Λαγκαδά - Ασσήρου

Φορέας: Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ

Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.

Έργο

Οριστική μελέτη οδοποιίας για την σύνδεση του Λαγκαδά με τον οικισμό της Ασσήρου.

Category: Μελέτες Οδοποιίας - Συγκοινωνιακών Έργων

Share: