Μελέτη Βελτίωσης της Ε.Ο. Αρ 15 στο τμήμα από κόμβο Οξύνειας μέχρι κόμβο Δεσκάτης.

  • Μελέτη Βελτίωσης της Ε.Ο. Αρ 15 στο τμήμα από κόμβο Οξύνειας μέχρι κόμβο Δεσκάτης.

Μελέτη Βελτίωσης της Ε.Ο. Αρ 15 στο τμήμα από κόμβο Οξύνειας μέχρι κόμβο Δεσκάτης.

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Δ.Ε.
Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Δ.Ε.

Έργο

Οριστική μελέτη οδοποιίας της αρτηρίας, δύο ισόπεδων κόμβων, παράπλευρου οδικού δικτύου, ΣΑΥ-ΦΑΥ και Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης αρτηρίας και κόμβων.

Category: Μελέτες Οδοποιίας - Συγκοινωνιακών Έργων

Share: