Μελέτες οδοποιίας παράπλευρων οδών στα πλαίσια του έργου : Εκτέλεση εργασιών επί της Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Κιλκίς – Δοϊράνης μήκους 10km από Μαυρονέρι μέχρι Σταυροχώρι.

  • Μελέτες οδοποιίας παράπλευρων οδών στα πλαίσια του έργου : Εκτέλεση εργασιών επί της Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Κιλκίς – Δοϊράνης μήκους 10km από Μαυρονέρι μέχρι Σταυροχώρι.

Μελέτες οδοποιίας παράπλευρων οδών στα πλαίσια του έργου : Εκτέλεση εργασιών επί της Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Κιλκίς - Δοϊράνης μήκους 10km από Μαυρονέρι μέχρι Σταυροχώρι.

Φορέας: Ε.Τ.Ε.Θ.  .Α.Ε.

Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Ε.Τ.Ε.Θ.  .Α.Ε.

Έργο

Οριστική μελέτη οδοποιίας των παράπλευρων οδών της αρτηρίας από κόμβο Μαυρονερίου μέχρι τον κόμβο Σταυροχωρίου (Μήκος αρτηρίας 10km).

Category: Μελέτες Οδοποιίας - Συγκοινωνιακών Έργων

Share: