“Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός – Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του κάθετου Άξονα 60 «Δερβένι – Σέρρες – Προμαχώνας» (Κωδ. Αναφ. 4306)”

  • “Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός – Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του κάθετου Άξονα 60 «Δερβένι – Σέρρες – Προμαχώνας» (Κωδ. Αναφ. 4306)”

“Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός – Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του κάθετου Άξονα 60 «Δερβένι – Σέρρες – Προμαχώνας» (Κωδ. Αναφ. 4306)”

Φορέας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Έργο

Οριστική μελέτη αρτηρίας και οριστική μελέτη τριών ανισόπεδων κόμβων και παράπλευρου οδικού δικτύου.

Category: Μελέτες Οδοποιίας - Συγκοινωνιακών Έργων

Share: