Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού Πανοράματος – Πυλαίας, τμήμα Αμερικάνικο Κολέγιο έως την είσοδο του Πανοράματος»

  • Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού Πανοράματος – Πυλαίας, τμήμα Αμερικάνικο Κολέγιο έως την είσοδο του Πανοράματος»

Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού Πανοράματος – Πυλαίας, τμήμα Αμερικάνικο Κολέγιο έως την είσοδο του Πανοράματος»

Φορέας: Ν.Α.Θ.  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ .ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Ν.Α.Θ.  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ .ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Έργο

Προμελέτη αρτηρίας και τεσσάρων ισόπεδων κόμβων, οριστική μελέτη αρτηρίας και τεσσάρων ισόπεδων κόμβων.

Category: Μελέτες Οδοποιίας - Συγκοινωνιακών Έργων

Share: