Ποιοι Είμαστε

Οι εταιρείες ‘‘ΠΟΛΥΕΔΡΟΝ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και ‘‘ΟΔΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. είναι τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στο χώρο των μελετών, της διοίκησης και οργάνωσης έργων, των επιβλέψεων και της διαχείρισης κατασκευών.

 

Με την άρτια οργάνωσή τους και το σύγχρονο εξοπλισμό τους, έχουν ολοκληρώσει πολλά και σημαντικά έργα διαφόρων κατηγοριών, υποστηρίζοντας Δημόσιους φορείς και ιδιώτες.

Η Ιστορία Μας

1983
YEAR

‘‘ΟΔΟΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ’’ Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Η εταιρεία, ιδρύθηκε το 1983 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μετά από εξαετή συνεργασία των μελών της, με σκοπό την ανάληψη και εκπόνηση κάθε είδους μελετών, κυρίως φορέων Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και ιδιωτών, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλες εταιρείες μελετών και συμβούλων.

1997
YEAR

ΠΟΛΥΕΔΡΟΝ – Α. ΤΣΙΤΣΙΠΛΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

H εταιρεία ιδρύθηκε το 1997 μετά από πολύχρονη συνεργασία των μελών της.  Στόχος και σκοπός του γραφείου, είναι η ανάληψη και η εκπόνηση κάθε είδους μελετών, η επίβλεψη και διοίκηση Έργων του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίων Επιχειρήσεων και λοιπών Οργανισμών Δημόσιου Ενδιαφέροντος, Νομικών Προσώπων Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και ιδιωτών. Η ολοκλήρωση όλων των παραπάνω έργων επιτυγχάνεται αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα γραφεία μελετών και με μεμονωμένους μελετητές.